Yazdır

Peripartal tepki biçimlerinin nedenleri bireyden bireye farklılık gösterir. Burada bedensel, hormonal, biyokimyasal, sosyal ve toplumsal birçok faktör iç içe girer. Birçok faktörün karşılıklı etkileşimi çoğu zaman ruhsal bir aşırı yük tepkisine yol açar. Münferit stres faktörlerinin sayısı ve yoğunluğu hastalığın boyutlarını belirler. Bu durum, hastalığın her kadında farklı bir yoğunlukta yaşandığının dikkate alınması gerektiği sonucunu doğurur.

Fiziksel faktörler

Peripartal faktörler

Ruhsal faktörler

Sosyal faktörler